Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy
Artykuł 13 Tylko do końca tygodnia
Artykuł 41 przeczytany 788 razy
Artykuł 54 przeczytany 766 razy


Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Macierz BCG - Boston Consulting Group
macierz BCG, jest najstarszą (1969 r.), najprostszą i wciąż bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela...

Cykl życia produktu
Wszystkie produkty oferowane na rynku charakteryzuje pewien okres trwania ich na rynku. Cykl ten rozpoczyna...

Swarovski i wystrój wnętrz
Firma D. Swarovski KG to założona została w 1895 roku przez Daniela Swarovskiego, a swoją...

Międzynarodowy system walutowy
Definiować można jako konstrukcję historyczną, obejmującą zespół układów, reguł, instytucji, zasad i zwyczajów, które określają...

Funkcje kanałów dystrybucji
To funkcja: - informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach - promocyjna: opracowanie oraz upowszechnienie...

Istota kanałów dystrybucji
Katanł dystrybucji to niezależne organizacje zaangażowane w proces udostępniania produktu do użytkowania lub konsumpcji. Większość kanałów...

Polityka dystrybucji
Obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie...

Sytuacje konfliktowe
Informacje: 1) konflikt powstaje, gdy istnieje jakieś dobro, które nie może być w posiadaniu wszystkich pretendentów,...

Opór wobec zmian
Przyczyny oporu wobec zmian: 1. Lęk przed nieznanym (pracownik, który nie wie co się stanie, boi...

Motywacja pozytywna
Opiera się na założeniu, że jeśli coś osiągniemy a wówczas zrealizujemy swoje pragnienia np.: awansowanie,...

Strona 1 z 24
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>