Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy
Artykuł 38 Tylko do końca tygodnia
Artykuł 39 nagrodzony
Artykuł 51 przeczytany 788 razy


Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Organizacja
To: • każdy przedmiot składający się co najmniej z dwóch elementów, pomiędzy którymi dokonuje się specjalizacja...

Hierarchia i podział władzy
Cechy: • uprawnienia i odpowiedzialność • stopień autonomii (samodzielności i inicjatywa) • rozpiętość kierowania (liczba podwładnych podporządkowanych...

Etapy procesu organizowania
To: 1. ustanowienie całej pracy 2. podział pracy na czynności logiczne możliwe do zrealizowania 3. łączenie pracy...

Centralizacja i decentralizacja
Centralizacja to ograniczanie ról podwładnych w procesach decyzyjnych. Decentralizacja to zwiększenie ich roli. Decentralizacja pionowa - przekazywanie...

Rozpiętość kierowania w zarządzaniu
To liczba osób podlegających jednemu menadżerowi. Czynniki wywierające wpływ na rozpiętość zarządzania: kompetencja przełożonych i...

Grupowe decydowanie
Siły polityczne w podejmowaniu decyzji: koalicja - nieformalne sojusze grup połączonych dla osiągnięcia wspólnego celu,...

Klasyczny model podejmowania decyzji
Wobec sytuacji wymagającej decyzji managera powinien: uzyskać pełną informację, wyeliminować niepewność. Pozwoli mu to podjąć...

Koncepcja misji firmy
To podstawowa rynkowa funkcja firmy, rola, jaką przedsiębiorstwo zamierza odgrywać wobec otoczenia, głównie wobec odbiorców....

Marketing współczesny
(dynamiczny, aktywny) ukształtował się po 1945 roku, koncentrował uwagę na potrzebach nabywcy, ilość wykorzystywanych środków...

Definicja opakowania
Pod pojęciem opakowania rozumie się dającą się oddzielić powłokę pakowanego towaru, mającą go chronić i...

Strona 4 z 24
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>