Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Zarządzanie

Źródła władzy menedżerów
To: 1. Władza wymuszania a) władza karania - umiejętności korzystania z takich narzędzi i...

Analiza pola siłowego
To, podejście, które może się przyczynić do przezwyciężenia oporu przeciwko zmianom. Aby ułatwić wprowadzenie zmian,...

Biznes plan i jego typowa struktra
Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego...

Burza mózgów
(z ang. brainstorming lub brainstorm session), zwana również twórczą dyskusją, stanowi niekonwencjonalny sposób zespołowego poszukiwania...

Cele organizacji
To: - wysoki zysk - rozwijanie kluczowych cech konkurencyjności - budowanie organizacji uczącej się - dążenie do stworzenia mocnej...

Centralizacja i decentralizacja
Centralizacja to ograniczanie ról podwładnych w procesach decyzyjnych. Decentralizacja to zwiększenie ich roli. Decentralizacja pionowa - przekazywanie...

Elementy strategii
To: 1. domena działania (określa ona gdzie i komu firma zamierza sprzedawać swoje wyroby lub usługi); 2....

Etapy procesu organizowania
To: 1. ustanowienie całej pracy 2. podział pracy na czynności logiczne możliwe do zrealizowania 3. łączenie pracy...

Etyka w biznesie
U podstaw etyki leżą zwyczaje moralne, które powstawały prawdopodobnie z chwilą tworzenia się społeczności ludzkich....

Etyka zawodowa
Wyznacza ramy postępowania zgodnego z ogólnymi regułami przyjętymi przez środowisko zawodowe jako imperatywy postępowania profesjonalnego,...

Funkcje kierownicze wg Kuntza i O'Donella
To: 1. Planowanie- postawienie celu, rozwinięcie przyszłych opcji działania, wyznaczanie celów ramowych, wytycznych, programów i...

Funkcje kultury organizacji
To funkcja: 1. Integracyjna - wszystkie jej składniki są wspólnie określane i utrzymywane w danym środowisku. 2....

Strona 1 z 5
<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>