Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie

Źródła władzy menedżerów
To: 1. Władza wymuszania a) władza karania - umiejętności korzystania z takich narzędzi i...

12 zasad wydajności Emersona
To: 1. Cel jasno określony – człowiek lepiej pracuje, jeżeli prostym językiem jest mu przekazany cel 2....

14 zasad zarządzania Fayola
Fayol określił także 14 zasad zarządzania: 1. podział pracy, 2. autorytet, 3. dyscyplina, 4. jedność rozkazodawstwa, 5. jedność kierownictwa, 6....

14 zasad zarządzania wg Fayola
14 ZASAD ZARZĄDZANIA wg K. Fayola: 1. PODZIAŁ PRACY: - im bardziej ludzie specjalizują się, tym sprawniej...

Abraham Maslow
Na podstawie badań autor słynnej hierarchii potrzeb A. Maslow dowodzi, że ludzie posiadają o wiele...

Analiza pola siłowego
To, podejście, które może się przyczynić do przezwyciężenia oporu przeciwko zmianom. Aby ułatwić wprowadzenie zmian,...

Arbitraż
Sposób rozwiązywania konfliktów polegający na tym, że trzecia strona narzuca rozwiązanie konfliktu skłóconym partnerom.

Artefakty
Są najłatwiejszymi do określenia składnikami kultury organizacyjnej. Mają one bezpośredni wpływ na zachowanie człowieka w...

Autokrata życzliwy
Odczuwa spoczywający na nim ciężar odpowiedzialności moralnej za swoich ludzi, pragnie stworzyć im jak najlepsze...

Autokrata surowy
Jest zdecydowanie apodyktyczny, lecz sprawiedliwy w stosowaniu swych zasad. Jest pryncypialny, działa w myśl przyjętych...

Behawioralne podejście do zarządzania
Rozwijane było przez wielu autorów i przedstawicieli różnych kierunków teoretycznych. Jednym z tych kierunków była...

Biznes plan i jego typowa struktra
Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego...

Strona 1 z 23
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>