Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Ekonometria

Ekonometria - teoria
Dwa nurty w ekonometrii: — teoria ekonometrii; która obejmuje metody ekonometryczne rozwinięte i dostosowane do szczególnych...

Etapy budowy modelu ekonometrycznego
to: 1. specyfikacja modelu – określenie zmiennych objaśnianych i objaśniających, postaci analitycznej modelu oraz źródeł danych...

Funkcje prognozy
To: 1. funkcja preparacyjna – jest uznawana za najważniejszą gdyż zadaniem prognozy jest stworzenie...

Metoda Hellwiga
Istota metody polega na tym, iż spośród zmiennych objaśniających występujących w macierzy wybiera się taką...

Metoda Najmniejszych Kwadratów
Metoda ta wykorzystywana jest do szacowania parametrów modeli liniowych oraz modeli nieliniowych, które można sprowadzić...

Model Leontiewa
czyli analiza nakładów i wyników, której przedmiotem są przepływy międzygałęziowe w złożonych układach gospodarczych. Wartości przepływów...

Predykcja ekonometryczna
Jest to proces wnioskowania w przyszłość na podstawie modelu ekonometrycznego. Efektem predykcji jest oszacowanie nieznanej...

Prognoza ekonometryczna
Przez prognozy ekonometryczne rozumiemy sądy o kształtowaniu się zjawisk ekonomicznych w przyszłości. Przewidują, że określona...

Prognoza przedziałowa
Jest przedziałem liczbowym, w którym z zadanym prawdopodobieństwem zawiera się nieznana wartość zmiennej objaśnianej Y...

Prognoza przedziałowa
Polega na wyznaczeniu przedziału liczbowego o takiej własności, że można mu przypisać rozsądnie bliskie jedności...

Rodzaje potrzeb ludzkich
Potrzeby ludzkie dzielimy na potrzeby: • egzystencji – np. pokarmowe, zdrowotne, bezpieczeństwa • prokreacji i rozwoju –...