Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Integracja Europejska

Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu
Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA) powstało w Krakowie 21 grudnia 1992 roku. Dokument ten...

CEFTA
Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu - umowa między Rzeczpospolitą Polską, Republiką Czech, Republiką Słowacji i Republiką...

Co wpływa na kurs Euro
Jedynym podmiotem uprawnionym do emisji euro jest bank centralny UGW - Europejski System Banków Centralnych...

Czy jest Euro
Euro jest walutą Unii Gospodarczej i Walutowej - UGW (Economic and Monetary Union - EMU),...

Czym jest CEFTA
Początek lat 90-tych zapoczątkował szereg przemian ustrojowych w państwach Europy Środkowej takich jak Węgry, Polska,...

Czym jest Euro
Euro jest walutą Unii Gospodarczej i Walutowej - UGW (Economic and Monetary Union - EMU),...

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego
W Strassburgu 27 czerwca 1985 r. członkowie - państwa Rady Europejskiej -podpisali Europejską Kartę Samorządu...

Europejski System Walutowy
Koncepcja Europejskiego Systemu Walutowego powstała na podstawie projektu niemiecko-francuskiego, został utworzony zgodnie z decyzją Rady...

GATT
W 1947 r. podpisany został Układ Ogólny w sprawie Taryf i Handlu (General Agreement...

Globalizacja
Jest wykrystalizowaną pod koniec XX wieku i ciągle będącą w fazie transformacji jakościowo nową strukturą...

Globalizacja przedsiębiorstw
Głównym przejawem globalizacji jest "uniwersalizacja" systemu gospodarki wolnorynkowej. Likwidacja barier politycznych i prawnych sprawia, że...

Globalny rynek finansowy
Zanikanie barier najwyraźniej widać przy okazji analizy przepływów kapitałowych. Współczesne rynki finansowe są najbardziej zglobalizowaną...

Strona 1 z 3
<<<  -  1  2  3  -  >>>