Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie produkcją

Cechy procesu innowacyjnego
To: 1. interakcyjny (uzależniony od wielu różnych czynników), 2. zintegrowany (łączy w sobie odmienne potrzeby, wiedzę, integruje...

Cele analizy FMEA
Stosowanie metody FMEA pozwala urzeczywistnić ideę zawartą w zasadzie „zera defektów". Celem FMEA jest: - konsekwentne...

Czym jest Lean Management
To zintegrowane zarządzanie zorientowane na optymalizację struktury i efektów ekonomiczno-rynkowych w całym łańcuchu tworzenia...

Definicja zarządzania produkcją
Zarządzanie produkcją: - jest to forma doskonalenia procesu produkcyjnego w systemie produkcyjnym, oparta na optymalnym powiązaniu...

Fazy procesów innowacyjnych
Z punktu widzenia gospodarki proces innowacyjny będzie obejmował trzy fazy: 1. badania podstawowe 2. nadania stosowane 3. badania...

FMEA procesu
Jest przeprowadzana w celu rozpoznania czynników, które mogą utrudniać spełnianie wymagań zawartych w specyfikacji konstrukcji...

FMEA wyrobu - konstrukcji
Przeprowadzana jest już podczas wstępnych prac projektowych w celu uzyskania informacji o silnych i słabych...

Formy transferu innowacji z zagranicy
To: - import/ eksport - wymiana dokumentacji technicznej nie objętej licencjami - świadczenie usług na rzecz podmiotów zagranicznych -...

Innowacja
To: - Innowacja jest kierowanym wysiłkiem organizacji na rzecz opanowania nowych produktów i usług, bądź też...

Innowacyjność
Jest to zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i...

Koncepcja analizy FMEA
U podstaw opracowania założeń metody FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis – analiza przyczyn...

Metody skracania cyklu produkcji
To: 1. przez zastosowanie bardziej efektywnych i wydajnych technologii przygotowawczych i obróbkowych oraz przez udział wysoko...

Strona 1 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>