Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Ubezpieczenia

Abandon
Jest instrumentem przyspieszającym likwidację szkody; na pisemny wniosek ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaca pełną kwotę ubezpieczenia i...

Agenci
Strona podażowa, stała umowa agencyjna, reprezentuje interesy strony podażowej, czyli ubezpieczycieli. Reprezentanci ubezpieczycieli działają ...

Auto Casco
Cechy charakterystyczne: - ubezpieczenie majątkowe - rzeczowe - konkretny podmiot od konkretnych przyczyn - każdy ZU ma swoje...

Broker ubezpieczeniowy
Pod pojęciem brokera należy rozumieć pośrednika, który zawiera lub pośredniczy w zawarciu umowy ubezpieczenia na...

Brokerzy
Strona popytowa, podejmują swoje działania w konkretnej sytuacji, doraźna działalność, tylko na zlecenie; działają dla...

Cechy Umowy Ubezpieczeniowej
Są następujące: 1. Jest to umowa dwustronna, mamy dwie strony w umowie ubezpieczenia. 2. Jest to umowa...

Cele metod portfelowych
To: 1. Określenie stopnia zrównoważenia rozwoju firmy 2. Wskazanie właściwej strategii dla poszczególnych jednostek biznesu 3. Racjonalizowanie ryzyka 4....

Cena usługi ubezpieczeniowej
O cenie usług ubezpieczeniowych, czyli wysokości składki, decydują między innymi: ogólne prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych okoliczności...

Certyfikat ubezpieczeniowy
Jest to zaświadczenie o ubezpieczeniu dla każdego zgłoszonego przedmiotu ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia generalnego. Dokument ten: •...

Dochody funduszy inwestycyjnych
Dochodem towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest: - opłata za przystąpienie do funduszy - procent obliczany od wartości...

Działalność agencyjna w ubezpieczeniach
Założenia: 1. Zakład ubezpieczeń może korzystać z pośrednictwa ubezpieczeniowego polegającego na wykonywaniu czynności związanych z wykonywaniem...

Działalność brokerska w ubezpieczeniach
Założenia: 1. Polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy...

Strona 1 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>