Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


php aukcje aukcje
www.polandspeedteam.pun.pl
www.biecz24.pun.pl
www.magi-nation-super.pun.pl
www.evilofkillers.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie produkcją

Operatywne narzędzia zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach
To: - normy zapasów (materiałów, produkcji nie zakończonej i wyrobów gotowych), - limitowanie zakupów materiałów, - kontrola zamówień...

Powody utrzymywania zapasów
To: • Wyrównywanie różnic w intensywnościach strumieni dopływu (zakupów) i odpływu (zużycia, sprzedaży). • Neutralizowanie wahań losowych...

Proces innowacyjny
Jest to ciąg interakcji od powstania idei innowacji do jej wdrożenia i upowszechnienia, którego celem...

Proces produkcyjny
Jest to proces transformacji, czyli przekształcenie wektora wejścia do systemu produkcyjnego na wektor wyjścia. Jest to...

Procesy ciągłe
Trwale powiązane z urządzeniami produkcyjnymi, produkcja zazwyczaj zautomatyzowana 'sztucznymi układami', najczęściej przebiegają bez przerw w...

Procesy dyskretne
Elastyczny zespół uzupełniających się wzajemnie operacji uwarunkowanych logicznie w czasie i przestrzeni o zmiennej strukturze...

Rodzaje innowacji
Dzielimy: Zależnie od dziedziny działalności, której dotyczą: 1. funkcyjne - zaspokajają nowe potrzeby 2. przedmiotowe - polegają na...

Simultaneous Engineering
Umożliwia skrócenie prac badawczo-wdrożeniowych w sytuacji coraz krótszych cyklów życiowych produktu i dążenia do zwiększenia...

Specjalizacja przedmiotowa
Tworzenie struktury przedmiotowej opiera się na kryterium podobieństwa wyrobów (przedmiotu pracy) lub grupy wyrobów (detali),...

Specjalizacja technologiczna
Tworzenie struktury produkcyjnej opiera się na kryterium technologicznego podobieństwa stanowisk roboczych, komórka taka może wykonywać...

Struktura procesu produkcyjnego
Pod pojęciem tym rozumie się budowę wewnętrzną procesu produkcyjnego, a więc jego elementy składowe i...

Struktura produkcyjna
Jest to układ komórek produkcyjnych oraz zbiór związków kooperacyjnych zachodzących między nimi, właściwy dla danego...

Strona 2 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>