Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Bankowość

Źródła środków gromadzonych przez bank w operacjach biernych
mogą być: - Wkłady oszczędnościowe gospodarstw domowych - Pieniądz transakcyjny i lokaty terminowe jednostek gospodarczych gromadzone na...

Agregaty pieniądza
W gosp. rynkowej wyróżnia się agregaty pieniężne do celów analitycznych w sektorze bankowym i do...

Aktywne ryzyko kredytowe
Stanowi zagrożenie niespłacenia przez kredytobiorcę płatności kredytowych (rat kapitałowych i odsetek) w ustalonej w umowie...

Anglosaski model systemu bankowego
Opiera się na rynkach finansowych, przedsiębiorstwa same szukają finansów i funduszy. Banki komercyjne prowadzą rozliczenia...

Bank światowy
Podczas konferencji w Bretton Woods powołano do życia nie tylko Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ale i...

Bank Centralny
To wyjściowa instytucja w systemie finansowym, rola jego jest specyficzna. Obszary działania banku są inne...

Bank hipoteczny
Banki hipoteczne są instytucjami wyspecjalizowanymi w udzielaniu kredytów hipotecznych oraz refinansowaniu tej działalności na rynku...

Bank jako przedsiębiorstwo
Bank jest instytucją finansową działającą na zasadach komercyjnych, której przedmiotem są operacje depozytowo - kredytowe....

Bankowe operacje pośredniczące
Banki wykonują je na zlecenie, na rachunek i ryzyko klientów. Należą do nich przede wszystkim...

Bankowość elektroczniczna
Od strony czysto praktycznej pod pojęciem bankowości elektronicznej rozumie się funkcjonowanie takich systemów jak: - rozwiązania...

Bazowe stopy procentowe
Określają cenę pieniądza banku centralnego. Ich wysokość jest ustalana arbitralnie przez NBP w zależności od...

Bierne operacje bankowe
Polegają na gromadzeniu wkładów, emitowaniu własnych papierów wartościowych i wykonywaniu innych czynności zmierzających do powiększenia...

Strona 1 z 13
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>