Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Rynek kapitałowy

Akcje
To papiery wartościowe emitowane przez spółki w celu zdobycia kapitału. Kupując akcje stajemy się współwłaścicielami...

Analiza techniczna
Służy do określenia prawdopodobieństwa zmiany kursów na podstawie ich zmiany z przeszłości, przy uwzględnieniu optymalnie...

Cechy akcji
To: a) Akcja to instrument dający możliwość partycypacji w zysku spółki w postaci dywidendy. b) Jest to...

Cechy giełdy
To: 1) nie ma konieczności składowania towaru giełdowego (na giełdzie) w formie naturalnej (in natura), 2) nie...

Ceny walorów - akcji
Wyróżniamy takie ceny jak: a) nominalna, b) emisyjna – cena pierwszej sprzedaży. W przypadku obligacji może być...

Historia polskiego rynku kapitałowego
Pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce otwarta została w Warszawie 12 maja 1817 roku. Sesje...

Kanał
Poziomo lub pod pewnym kątem ustawiający się zygzak ruchu cen. Jego cechą charakterystyczną jest to,...

Obligacja rewidowalna
Oprocentowanie za pierwszy okres bazowy wskazane jest w płaszczu waloru, kolejne wypłacane są według stawki...

Papier wartościowy
Papierem wartościowym nazywamy dokument określający pewne prawa majątkowe, których realizacja może nastąpić po przedłożeniu i...

Podział papierów wartościowych
Wyróżniamy: a) z punktu widzenia gwarantowanych praw i roszczeń z tytułu posiadanych papierów: a. z tytułu towarów...

Podziały obligacji
Wyróżniamy: 1. ze względu na osobę emitenta: a) skarbowe, b) instytucji finansowych, c) związków publiczno – prawnych (poczta, kolej), d)...

Rodzaje cen obligacji
W przypadku obligacji, możemy mówić o cenie nominalnej, emisyjnej, rynkowej oraz rozliczeniowej. 1. Cena nominalna, od...

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>