Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Analiza rynku

Analiza cenowej struktury rynku
Obejmuje: - ustalenie cen min. i max danego produktu; - ustalenie rozmiarów sprzedaży dla różnych cen; - ustalenie...

Asocjacja słowna
Respondent jest proszony o podanie pierwszego słowa lub frazy jaka przychodzi mu do głowy po...

Badania ilościowe
Główne zalety: - możliwość zebrania dużej ilości informacji o indywidualnych respondentach w tym samym czasie - wszechstronność Sukces...

Badania marketingowe
To kompleks działań obejmujący gromadzenie i analizowanie informacji o rynku i zachowaniu się konsumentów oraz...

Badania rynku
(market research) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych, ich genezie, stanie...

Badanie rynku
(Market Research) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych, ich genezie, stanie...

Bariery wejści do sektora
Istnieje sześć głównych źródeł barier wejścia: • ekonomia skali, • zróżnicowanie wyrobów, • potrzeby kapitałowe,...

Cechy segmentacji rynku
Prawidłowo wyodrębniony segment rynku powinien spełniać kryteria: - Mierzalności – możliwość uzyskania informacji o cechach danej...

Cechy szczególne zogniskowanych wywiadów grupowych
To: - badaniu poddane jest jednocześnie więcej niż jedna osoba - uczestnicy dyskusji grupowej spotykają się po...

Cenowa struktura rynku
Typowa cenowa struktura rynku składa się z 3 segmentów: 1) rynku górnego (cen wysokich), który tworzy...

Cykl życia produktu
Wszystkie produkty oferowane na rynku charakteryzuje pewien okres trwania ich na rynku. Cykl ten rozpoczyna...

Definicja segmentacji rynku
Badania marketingowe służą do dokonania segmentacji rynku tzn. podziału tego rynku wg określonych kryteriów na...

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>