Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Socjologia

Arystoteles
(384-322 p.n.e.). Autor „Polityki". Twierdził, że człowiek jest istotą społeczną (nie żyje sam). Określił trójczłonową...

Bariery skutecznej komunikacji
To: 1) Cechy nadawcy: - sprzeczne lub nie spójne sygnały - niewiarygodność w przedmiocie wiadomości - niechęć do komunikowania...

Behawioryzm
Dotyczy zachowań ludzkich [P. Lazarsfeld, A. Freud] Założenia: - przedmiotem socjologii są zachowania ludzkie, - zachowania można zrozumieć...

Czynniki anty motywacyjne wg Herzberga
To: 1. Administracja: jakość administracyjna dotycząca pracownika (dział kadr, płac) 2. Nadzór: relacje pionowe tj. pracownik-szef 3. Pensje:...

Czynniki pro motywacyjne wg Herzberga
To: 1. Osiągnięcia: Czy istnieje możliwość samorealizacji, rozwoju? 2. Odpowiedzialność: Czy w firmie mamy do czynienia z...

Formy komunikacji interpersonalnej
To: • komunikacja ustna - rozmowa bezpośrednia, dyskusje grupowe, rozmowy telefoniczne i inne okoliczności, w których...

Hierarchia potrzeb pracowniczych wg MASLOWA
Wygląda tak: • fizjologiczne ------------- • bezpieczeństwa ...

Historia heurystyki
THORNDIKE – rozwiązywanie problemów przez zwierzęta, realizacja celu to wykonanie szeregu prób i błędów, żeby...

Immanuel Kant i etyka
Termin 'etyka' pojawił się po raz pierwszy w filozofii starogreckiej w VI wieku p.n.e. Użył...

Kierunki socjologiczne
i ich przedstawiciele w XIX i XX w. H. Spencer (1820-1903) Jako pierwszy napisał...

Klasyfikacja potrzeb według Maslowa
Najpowszechniej przyjmowaną klasyfikację ludzkich potrzeb, opracował psycholog amerykański Abraham H. Maslow. Podzielił je na: - potrzeby...

Komunikacja pozawerbalna
To: • wszelka komunikacja które nie posługuje się słowami albo unika słów do przekazywania szerszego znaczenia...

Strona 1 z 3
<<<  -  1  2  3  -  >>>