Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Handel zagraniczny

Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych
Poziom ustalanych cen może także służyć obronie przedsiębiorstwa na rynku i utrudnieniu wejścia konkurentów n...

Wady bezpośredniej działalności na rynku zagranicznym
Wady bezpośredniej działalności: 1. Konieczność stworzenia własnej organizacji eksportowo-importowej; 2. Konieczność zaangażowania w przedsiębiorstwie większego kapitału i...

Bezpośrednia i pośrednia działalność na rynkach zagranicznych
W zależności od: - rozmiarów działalności gospodarczej przeznaczonej na eksport lub rozmiaru potrzeb korzystania z importowanych...

Czynniki sprzyjające i utrudniające wejście na rynki międzynarodowe
Czynniki sprzyjające wejście na rynki międzynarodowe: - rozwój socjo-demograficzny; - możliwości transportowe; - technologie komunikacji; - poziom wykształcenia; - międzynarodowe...

Handel zagraniczny
Przedsiębiorcy w żadnym państwie nie są w stanie wyprodukować wszystkich dóbr niezbędnych dla jego poprawnego...

Jak dobrać właściwą cenę towaru eksportowanego
Dla osiągnięcia sukcesu na zagranicznych rynkach polecana bywa następująca metoda umożliwiająca dobranie właściwej ceny sprzedaży: 1....

Jakie czynniki należy uwzględnić dokonując wyboru rynku zagranicznego
O wyborze rynku decydują silne i słabe strony potencjału przedsiębiorstwa, a także szanse oraz ryzyko...

Jakie korzyści może dać współpraca z pośrednikiem
Współpraca z pośrednikiem może oferować następujące korzyści: - Zwolnienie z potrzeby szkolenia pracowników, by mogli sobie...

Kurs walutowy
Jest najważniejszą normą sterującą handlem zagranicznym. Przez kurs walutowy powszechnie rozumie się stosunek, w jakim...

Niebezpieczeństwa prowadzenia eksportu przez wewnętrzną komórkę przedsiębiorstwa
Prowadzenie eksportu wewnątrz firmy niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa: - komórka eksportu może realizować wyłącznie własne...

Operacje z handlu zagranicznym
To: a) eksport - to sprzedaż krajowych towarów, lub świadczenie usług kontrahentowi zagranicznemu; b) import - polega...

Podstawowe czynniki brane pod uwagę przy ustaleniu cen towarów eksportowanych
Ustalając ceny towarów eksportowych uwzględnia się te same czynniki jak przy kształtowaniu ceny na rynku...

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>