Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy
Wykłady z mikroekonomii - dla studentów i nie tylko


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Mikroekonomia

Źródła potrzeb
To: - organizm człowieka - środowisko przyrodnicze - środowisko społeczne - duchowe właściwości człowieka - życie gospodarcze (produkcja, podział, wymiana,...

Środki pracy
To narzędzia, czyli wszystko to co pośredniczy między człowiekiem a przedmiotem pracy podczas wykonywania pracy...

Środki produkcji
To przedmiot pracy (wszystko to na co skierowane są czynności człowieka podczas pracy) oraz...

Alokacja zasobów
To rozdział, rozdysponowanie środków pomiędzy różne konkurujące cele. Ponieważ zasoby są ograniczone, natomiast możliwości ich...

Analiza kosztów
Koszt całkowity produkcji jest to suma kosztów stałych całkowitych i kosztów zmiennych całkowitych. Koszty krańcowe określone...

Analiza kosztów całkowitych i krańcowych
Koszty całkowite jest to suma kosztów poniesiony na wszystkie czynniki wytwórcze wykorzystane do produkcji. Jest...

Analiza użyteczności całkowitej i krańcowej
Użyteczność to suma zadowolenia, jaką daje konsumentowi posiadanie danego dobra. Użyteczność całkowita jest sumą użyteczności konsumowanej...

Całkowite koszty stałe
(TFC) – są niezależne od wielkości produkcji. Są one ponoszone na stałe czynniki produkcyjne. Koszty...

Całkowite koszty zmienne
(TVC) – zależą od wielkości produkcji i wraz z nią się zmieniają. Koszty te są...

Cechy potrzeb
Cechy są: - obiektywne - nieograniczone pod względem rozwoju - ograniczone w swej pojemności w danym czasie - substytucyjne -...

Cena maksymalna
Wwprowadzana przez rząd w celu ochrony konsumentów w sytuacji niedoboru produktu (spowodowanych klęską nieurodzaju). Cena...

Cena minimalna
Wprowadzana przez rząd w celu ochrony producentów np. dla ochrony najbardziej deficytowych gałęzi gospodarki, rolnictwa....

Strona 1 z 20
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>