Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Logistyka

Definicja opakowania
Pod pojęciem opakowania rozumie się dającą się oddzielić powłokę pakowanego towaru, mającą go chronić i...

Funkcje kanałów dystrybucji
To funkcja: - informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach - promocyjna: opracowanie oraz upowszechnienie...

Istota kanałów dystrybucji
Katanł dystrybucji to niezależne organizacje zaangażowane w proces udostępniania produktu do użytkowania lub konsumpcji. Większość kanałów...

Kody kreskowe
Są graficznym odzwierciedleniem znaków, stanowiących kombinację jasnych i ciemnych elementów (równoległych kresek o zróżnicowanych szerokościach)...

Korzyści z wprowadzenia kodów kreskowych
To m.in.: - Możliwość uzyskiwania przez odbiorców sprzedawanych towarów bieżącej, szczegółowej informacji na temat zbytu - Przyspieszenie...

Opakowalnictwo
Należy do tych dziedzin gospodarki, które się bardzo szybko rozwijają. Powstają coraz to nowe konstrukcje...

Podział opakowań
Opakowania najczęściej dzieli się według: A. Tworzywa – drewno, metal, szkło, tworzywo papierowe, tworzywo sztuczne, tkaniny B....

Polityka dystrybucji
Obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie...

Taxi w mieście Pruszcz Gdański
W Pruszczu Gdańskim, gdy nie dysponujesz własnym pojazdem, często wybierasz taksówkę jako środek transportu. W...