Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Logistyka

Koszty procesów logistycznych
W przedsiębiorstwie produkcyjnym składają się z następujących elementów: - kosztów fizycznego transferu dóbr, czyli kosztów transportu...

Łańcuch dostaw
To: 1. Fizyczna sieć, która zaczyna się u dostawcy zaś kończy u ostatecznego klienta. Obejmuje ona...

Łańcuch logistyczny
Jest to technologiczne połączenie procesów przewozowych (przewozowych z magazynowymi) oraz organizacyjne skoordynowanie wszystkich ogniw zewnętrznych...

Analiza ABC
czyli analiza Pareto jest systematycznym i strukturalnym podejściem do rozróżnienia pomiędzy „ważnym", ale nielicznym, a...

Analiza ABC - algorytm
Algorytm podziału pozycji asortymentowych wg metody ABC: - Obliczyć roczną wartość rozchodu (zużycia, sprzedaży) każdej pozycji...

Analiza towarów ABC oraz XYZ
Analiza ABC – zazwyczaj można wyodrębnić trzy podstawowe grupy asortymentu: Grupę A – zapasy o dużym...

Bezpośredni kanał dystrybucyji
Cechy: - Pomiędzy wytwórcą a finalnym klientem nie ma żadnego pośredniego ogniwa (pośrednika) - Producent, wytwórca, posiada...

Całkowite koszty logistyczne
Równoczesne uwzględnienie wszystkich istotnych z pkt. widzenia procesu decyzyjnego, kosztów logistycznych. Koszty logistyczne w...

Cele informacyjne promocji
Ich zadaniem jest dążenie do tego, by firma mogła sprzedaż możliwie najwięcej produktów. W dążeniu...

Cele logistyki
To: 1. Osiągnięcie długofalowego zadowolenia klienta 2. Minimalizacja czasu i kosztu fizycznej dystrybucji przy założonym poziomie usług 3....

Czynniki decydujące o wyborze kanału dystrybucji
Dystrybucję na rynkach zagranicznych można prowadzić pasywnie lub aktywnie. Pasywna działalność to realizowanie zamówień złożonych...

Czynniki kształtujące wielkość kosztów logistyki
To: 1. Czynniki wewnętrznie: - rozmiar działalności przedsiębiorstwa - stopień złożoności struktury asortymentowej i wynikającej stąd struktur złożoności...

Strona 1 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>