Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyFunkcje kanałów dystrybucji


Funkcje kanałów dystrybucji - To funkcja:

- informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach
- promocyjna: opracowanie oraz upowszechnienie perswazyjnej promocji produktów
- negocjacyjna: w wyniku negocjacji cen oraz warunków następuje transfer własności
- ponawianie zamówień: powtórne zakupy od producenta
- finansowania: nabycie oraz rozdział pieniędzy na finansowanie zapasów
- podejmowanie ryzyka: uczestniczenie w ryzyku producenta w przypadku niesprzedania produktu
- fizycznego obrotu: magazynowanie oraz obrót magazynowy
- płatności: opłata w gotówce lub za pośrednictwem banków
- transferu własności: z jednej organizacji lub osoby na inne

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
2033Marketing międzynarodowy - praca - Skład pracy: definicja marketingu globalnego, globalizacja,... [Liczba stron: 29]
Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - Skład pracy: definicja kanału dystrybucji (KD),... [Liczba stron: 5]
Marketing mix - prezentacja - Prezentacja Power Point, na slajdach której... [Liczba stron: 58]


Kolejny temat to Międzynarodowy system walutowy:

Definiować można jako konstrukcję historyczną, obejmującą zespół układów, reguł, instytucji, zasad i zwyczajów, które określają warunki i sposoby funkcjonowania pieniądza w sferze stosunków międzynarodowych. Międzynarodowy system walutowy zawiera zasady ustalone i zasady przejęte z dotychczasowego funkcjonowania mechanizmu płatności międzynarodowych. Zawarte w nich reguły i zwyczaje ukształtowane zostały w toku praktycznej... (...)