Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Finanse przedsiębiorstwa

Źródła pieniądz inwestycyjnego dla firmy
To: • amortyzacja • dochód zatrzymany • emisja akcji • emisja obligacji • długoterminowe kredyty inwestycyjne

Amortyzacja
Jest to zmniejszanie się w czasie wartości majątku trwałego przedsiębiorstwa w wyniku jego zużywania się...

Budżetowanie
Jest to wyznaczanie przyszłych (uzasadnionych) kosztów (wydatków) i/lub przychodów (wpływów) w odniesieniu do określonego zakresu...

Business format franchising
W przypadku business format franchising (franchising koncepcji działalności) franchisobiorca korzysta nie tylko z produktów i...

Cele prywatyzacji
Podstawowe cele prywatyzacji to : - ograniczenie udziału przedsiębiorstw państwowych w gospodarce, - poprawa efektywności...

CFROI
Czyli okres zwrotu środków pieniężnych zainwestowanych w przedsięwzięcie inwestycyjne może być szacowany jako wewnętrzna...

Czym jest restrukturyzacja
To wedle jednego z możliwych ujęć - złożony agregat pojęciowy opisujący wszelkiego rodzaju zmiany strukturalne...

Definicja franczyzy
Europejski Kodeks Etyki Franczyzy definiuje franczyzę jako: - system marketingu dóbr i/lub usług i/lub technologii, oparty...

Economic Value Added
Wskaźnik EVA, nazywany ekonomiczną wartością dodaną, stanowi pewne przekształcenie (i uściślenie) znanego od dawna tzw....

EVA - ekonomiczna wartość dodana
Wzór: EVA=(ROIC-WACC)xKapitał zainwestowany ROIC to zwrot na kapitale zainwestowanym ROIC = (Zysk operacyjny po opodatkowaniu)/(Kapitał zainwestowany) WACC to...

Faktoring
Wraz ze zmianą ustroju gospodarczego w Polsce oraz bardzo dynamicznym rozwojem przedsiębiorstw, na rynku pojawiły...

Finansowanie
To wszystkie przedsięwzięcia w przedsiębiorstwie, które zapewniają przedsiębiorstwu kapitał i które służą kształtowaniu optymalnej struktury...

Strona 1 z 9
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  -  >>>