Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyMetody wyceny wartości firmy


Metody wyceny wartości firmy - Szczegółowa klasyfikacja metody wyceny jest następująca:

1. Metody oparte na wycenie aktywów - majątkowe:
a) metoda księgowa
b) metoda wartości odtworzonej
c) metoda wartości likwidacyjnej

2. Metody dochodowe:
a) metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych
b) metody oparte na zysku

3. Metody rynkowe-metoda mnożnika rynkowego.

4. Metody mieszane:
a) oparte na wartości netto i goodwill-reputacji (np. Metoda niemiecka, szwajcarska)
b) metoda oparta na aktywach i stopie pomnażania wartości.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
546Ekonomiczna wartość dodana - EVA - Skład pracy: definicja, idea i istota... [Liczba stron: 9]


Kolejny temat to Wycena przedsiębiorstwa:

Wycenę definiuje się najczęściej jako zespół procedur, analiz i ocen, które prowadzą do ustalenia wartości przedsiębiorstwa wg stanu na określony moment czasowy. Cele wyceny związane są z przenoszeniem praw własności. Wycena powinna być dokonywana przez niezależnych ekspertów, co jest podstawową przesłanką łagodzącą sprzeczność interesów między stronami zainteresowanymi wyceną. (...)