Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyWycena przedsiębiorstwa


Wycena przedsiębiorstwa - Wycenę definiuje się najczęściej jako zespół procedur, analiz i ocen, które prowadzą do ustalenia wartości przedsiębiorstwa wg stanu na określony moment czasowy.

Cele wyceny związane są z przenoszeniem praw własności.

Wycena powinna być dokonywana przez niezależnych ekspertów, co jest podstawową przesłanką łagodzącą sprzeczność interesów między stronami zainteresowanymi wyceną.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
547Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa - Skład opracowania: istota analizy wskaźnikowej, płynność... [Liczba stron: 16]
Analiza marketingowa producenta kostki brukowej - Skład analizy: analiza makroekonomiczna, popytu, konkurencji,... [Liczba stron: 37]
Wycena przedsiębiorstwa - Wycena napisana na podstawie istniejącego przedsiębiorstwa.... [Liczba stron: 17]
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Skład pracy: definicja zarządzania wartością firmy,... [Liczba stron: 20]
Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa - Skład pracy: pojęcie i rodzaje papierów... [Liczba stron: 20]


Kolejny temat to Bilans:

Stanowi on podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, prezentujące jego sytuację na określony moment czasowy. Zawiera informację o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa oraz źródłach jego finansowania. Prezentowane w bilansie dane są danymi zagregowanymi i odzwierciedlają rezultaty wszystkich decyzji oraz zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce do momentu, które przyjmuje się na koniec danego... (...)