Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Badania marketingowe

Asocjacja słowna
Respondent jest proszony o podanie pierwszego słowa lub frazy jaka przychodzi mu do głowy po...

Badania ilościowe
Główne zalety: - możliwość zebrania dużej ilości informacji o indywidualnych respondentach w tym samym czasie - wszechstronność Sukces...

Badania marketingowe
To kompleks działań obejmujący gromadzenie i analizowanie informacji o rynku i zachowaniu się konsumentów oraz...

Badania rynku
(market research) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych, ich genezie, stanie...

Badanie ankietowe
To typ wywiadu, w którym istotną role odgrywa przemyślany, z góry ustalony zestaw pytań skierowany...

Badanie rynku
(Market Research) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych, ich genezie, stanie...

Cechy poprawnie wyodrębnionego segmentu rynku
To: 1. Możliwość uzyskania niezbędnych informacji o poszczególnych cechach konsumentów odróżniających ich od całego rynku (mierzalność) 2....

Cechy szczególne zogniskowanych wywiadów grupowych
To: - badaniu poddane jest jednocześnie więcej niż jedna osoba - uczestnicy dyskusji grupowej spotykają się po...

Dane w badaniach marketingowych
Wyróżniamy: Dane pierwotne – dane zbierane specjalnie w celu rozwiązania danego problemu najczęściej w wyniku badań...

Etapy budowy kwestionariusza
To: 1. określenie typu poszukiwanych informacji 2. wybór rodzaju kwestionariusza 3. opracowanie zawartości treściowej pytań 4. analiza form odpowiedzi 5....

Formy badań marketingowych
To: 1. obserwacja - metoda zbierania danych, polega na dokonywaniu spostrzeżeń w sposób planowy; osoba dokonująca...

Główne kategorie argumentów uzasadniających istotność badań jakościowych
Rozpoznawcze: - definiowanie problemów jest bardziej szczegółowe - sugerowanie hipotez, które potem mogą być weryfikowane przez badania...

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>