Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Historia myśli ekonomicznej

Adam Smith i ekonomia klasyczna
Adam Smith (1723-1790) - dzieło: „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”. Ojciec teorii rynku,...

Arystoteles
Uczeń Platona i jego następca. Żył w IV w.p.n.e. W odróżnieniu od Platona był praktykiem,...

Arystoteles
W swych pracach: "Ethika Nikomacheia" i "Politika" twierdzi, iż celem państwa i gospodarowania jest zapewnienie...

Augustyn z Hipony
Był biskupem, chciał przywrócenia godności pracy ludzkiej, co wiązało się ze znacznym ograniczeniem niewolnictwa. Wczesne...

Bulionizm
Czyli system monetarny – wiek XVI – nazwa wywodzi się od sztab złota i srebra;...

Chrematystyka
(Od słowa chremata – skarb, majątek, pieniądz), tj. sztuka zdobywania własności, ale w skrajnych przypadkach...

David Hume
Praktykujący ekonomista, prowadził własne przedsiębiorstwo. Zajmował się pieniądzem, popierał pieniądz papierowy. Miał bardzo pozytywne podejście...

David Ricardo
Zwolenniki pieniądza papierowego. Uważał, że musi on mieć pokrycie w złocie. Wyznawał ilościową teorię pieniądza,...

Dudley North
Uważał, że kapitał to pieniądz, który tworzy następne dobra, a pieniądz przeznaczony na konsumpcję jest...

Epikur
Żył na przełomie IV i III w.p.n.e., był filozofem, był zamożny, lubił korzystać z uciech...

Fizjokratyzm
(gr. physis – natura, przyroda) to prąd ekonomiczny który wyłonił się w XVIII w. jako...

Francois Quesney
Żył w pierwszej połowie XVIII wieku. Stworzył tezę fizjokratów głoszącą, że przemysł przetwarza na inne...

Strona 1 z 3
<<<  -  1  2  3  -  >>>