Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy
Przykładowe biznes plany - dla studentów i nie tylko
Biznes plan - serwis na temat podstaw teoretycznych


Biznes plan

Biznes plan
Istotą biznes planu jest sformułowanie zamierzeń na bliższą lub dalszą przyszłość, z ustaleniem zadania podstawowego...

Biznes plan
Jest zestawieniem dokumentów - analiz i programów, w których na podstawie oceny aktualnej sytuacji finansowej...

Biznes plan i jego typowa struktra
Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego...

Biznesplan
Jest zestawem dokumentów (programów i analiz), w których, na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz...

Business plan
(inaczej: biznes plan, biznesplan). Jest to zbiór dokumentów planistycznych, które powinny określać: 1. Przedsiębiorstwo (przedsięwzięcie inwestycyjne); 2....

Cele biznes planu
W każdym biznes planie najważniejszy jest cel. Cel określa użyteczność finalną podejmowanych działań, które są...

Definicja biznes planu
Biznes plan to projekt opisujący zamierzenia gospodarcze przedkładany inwestorom lub instytucjom kredytowym. Pomaga on w...

Elementy biznesplanu
Biznes plan składa się z: 1. opis przedsięwzięcia - zawarte jest na 1 stronie planu. Określa...

Feasibility study
Ostateczna wersja projektu - analiza techniczno-ekonomiczna wybranej koncepcji.

Feasibility study
Plan działalności firmy dokumentuje cele, środki użyte do osiągnięcia tych celów i spodziewane wyniki w...

Funkcje biznes planu
2 podstwowe fukcje: FUNKCJA WEWNĘTRZNA Biznes plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem....

Koncepcja biznes planu
Biznes plan to plan gospodarczy, plan prowadzenia interesów, plan przedsięwzięć - tak w języku polskim...

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>