Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Biznes plan

Istota planowania
Planowanie jest systematycznym postępowaniem ukierunkowanym na działalność rozwojową, prowadzącym do osiągnięcia celów założonych w biznesie...

Koncepcja biznes planu
Biznes plan to plan gospodarczy, plan prowadzenia interesów, plan przedsięwzięć - tak w języku polskim...

Na jakie pytanie odpowiada biznes plan
Między innymi: GDZIE biznes będzie lokowany ? DLACZEGO biznes ma szansę na osiągnięcie sukcesu ? JAK scharakteryzować...

Ogólna charakterystyka biznes planu
Biznes plan przedstawia niezbędne działania, problemy, które należy podjąć natychmiast, powinno się je rozwiązać w...

Opracowanie biznes planu
Umiejętność sporządzania poprawnego pod względem formy i treści biznes planu nie jest powszechna i wielu...

Podstawowe cele biznes planu
Biznes plan ma pomóc firmie w: 1. analizie obecnie prowadzonego biznesu, 2. przygotowaniu planu rozwojowego firmy 3. ocenie...

Schemat biznes planu
Typowy układ i zakres treści biznes planu dla każdego przedsięwzięcia powinien być następujący : 1....

Skrócona wersja biznes planu
Nazywa się czasami ofertą prywatną dla akcjonariuszy i indywidualnych inwestorów. Przygotowana jest przeważnie jako synteza...

Struktura biznes planu
Zawiera się w trzech grupach tematycznych: • Badanie przedsiębiorstwa – opis i analiza; oszacowanie możliwości wprowadzenia...

Strona 2 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>