Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Masz gabinet? kosmetyczny Sprawdź lekcje z www.akademiaversum.pl szkolenia dla kosmetyczek.
zoolu.eu
www.technolamp.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Cele biznes planu


Cele biznes planu - W każdym biznes planie najważniejszy jest cel. Cel określa użyteczność finalną podejmowanych działań, które są treścią planu.
Cele można podzielić na:
- cele strategiczne
- cele taktyczne
- cele operacyjne

Cele strategiczne – to cele długoterminowe o charakterze rozwojowym (np.: poszerzenie sieci handlowej, stworzenie bazy produkcyjnej i hurtowej, utworzenie grupy kapitałowej).
Cele taktyczne – to cele średnioterminowe, związane z metodami działań (np.: rozwinięcie kampanii reklamowo – promocyjnej, wykorzystanie nowych form sprzedaży).
Cele operacyjne – to cele krótkoterminowe, dotyczące działań organizacyjnych i gospodarczych

Możemy również podzielić cele na:
- cele pośrednie
- cele finalne
- cele organizacyjne
- cele gospodarcze
- cele finansowe

ale także na:
- cele rynkowe
- cele ekonomiczne

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Biznesplan:

Jest zestawem dokumentów (programów i analiz), w których, na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych, zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej kadrowej i technologicznej.

Obejmuje on działalność bieżącą oraz okres od 3 do... (...)