Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Statystyka

Dystrybuanta zmiennej losowej
Dystrybuantą zmiennej losowej X nazywamy funkcję oznaczaną przez F(x) określoną: F(x)=P(X

Estymacja przedziałowa parametrów
Metoda estymacji przedziałowej to dokonanie szacunku parametru, w postaci takiego przedziału (zwanego przedziałem ufności), który...

Hipoteza statystyczna
To każde przyspieszenie dotyczące wielkości parametru rozkładu zmiennej losowej w populacji generalnej lub próbnej, albo...

Populacja
To skończona zbiorowość o której badacz chce uzyskać określone informacje.

Populacja generalna
Badanie statystyczne dotyczy zawsze pewnej liczby zbiorów, której elementami są obiekty materialne lub zjawiska. W...

Próba
To część populacji badanej, na której dokonywane jest badanie, jej dobór powinien zapewnić określoną dokładność...

Rozkład chi – kwadrat
Rozkładem chi – kwadrat o n stopniach swobody nazywamy rozkład zmiennej losowej, która jest sumą...

Rozkład normalny Gaussa
Uznawany za najważniejszy rozkład w teorii prawdopodobieństwa. Znaczenie rozkładu normalnego wynika z następujących faktów: - Rozkład normalny...

Rozkład zmiennej losowej
Niech X jest zmienną losową dyskretną, która może przyjmować wartości x1, x2, ... odpowiednio z...

Szereg pozycyjny
Empiryczny rozkład cechy stanowi podstawę dla wszystkich analiz badanej cechy. Jeżeli próba dotycząca jednej cechy...

Weryfikacja (testowanie) hipotez statystycznych
Stanowi drugi, obok estymacji, podstawowy rodzaj wnioskowania statystycznego. Hipoteza statystyczna to każde przyspieszenie dotyczące wielkości parametru...

Wnioskowanie statystyczne
Podstawowym zagadnieniem pojawiającym się w badaniu częściowym jest możliwość uogólniania uzyskanych na podstawie próby wyników,...

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>