Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Statystyka

Badanie statystyczne
To ogół prac mających na celu: - Poznanie struktury badanej zbiorowości ze względu na określone cechy -...

Cecha statystyczna
Własność jednostek statystycznych podlegające badaniom. Jednocześnie cecha statystyczna jest kryterium podziału całej zbiorowości statystycznej, czyli...

Cechy statystyczne
Wyróżniamy cechy: 1. Stałe, Wspólne wszystkim jednostkom statystycznym i z uwagi na to nie są przedmiotem badania...

Charakterystyka średnich
Podział: 1. Średnia arytmetyczna: - obliczana na podstawie wszystkich danych szeregu, - na jej wartość duży wpływ mają...

Dominanta (moda)
to wartość cech, które występują najczęściej (jest typowa): - szereg szczegółowy - wartość występująca najczęściej - szereg...

Dystrybuanta zmiennej losowej
Dystrybuantą zmiennej losowej X nazywamy funkcję oznaczaną przez F(x) określoną: F(x)=P(X
Estymacja
Czyli szacowanie parametrów, polega na podaniu ocen parametrów populacji generalnej na podstawie statystyki uzyskanej z...

Estymacja przedziałowa
Polega na skonstruowaniu pewnego przedziału liczbowego, zwanego przedziałem ufności (Neymana), który z określonym prawdopodobieństwem pokryje...

Estymacja przedziałowa parametrów
Metoda estymacji przedziałowej to dokonanie szacunku parametru, w postaci takiego przedziału (zwanego przedziałem ufności), który...

Estymacja punktowa
Polega na podaniu wielkości szacowanego parametru, która jest równa wartości estymatora. Ponieważ z reguły wielkości...

Etapy badania statystyczneg
To: 1. Projektowanie – sprecyzować cel badania, określić zbiorowość statystyczną i oszacować jej liczebność, określić charakter...

Hipoteza statystyczna
To każde przyspieszenie dotyczące wielkości parametru rozkładu zmiennej losowej w populacji generalnej lub próbnej, albo...

Strona 1 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>