Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Statystyka - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Masz gabinet? fryzjerski Sprawdź szkolenia na www.akademiaversum.pl lekcje dla fryzjerów.
grudniowy.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Statystyka

Indeks
Indeksem (wskaźnikiem dynamiki) nazywamy stosunek poziomu zjawiska w okresie (momencie) badanym do poziomu zjawiska w...

Indeks cen Laspeyresa
Indeks ten otrzymujemy jeżeli przyjmiemy, że w porównywalnych okresach ceny jednostkowe towarów nie zmieniały się...

Indeks cen Paaschego
Otrzymujemy go, gdy założymy, że w porównywalnych okresach ceny jednostkowe towarów nie zmieniały się i...

Indeks dynamiki
Przez indeksy dynamiki rozumiemy mierniki określające stosunek wielkości badanego zjawiska w dwóch okresach. Indeksy, które...

Jednostka statystyczna
Element zbiorowości statystycznej, posiada ona cechy wspólne lub przynajmniej jedną cechę wspólną z innymi jednostkami...

Korelacja pozorna
Przekonanie, że dwie zmienne są skorelowane, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest; wynika ono...

Losowanie niezależne
(ze zwrotem) to proces wybory jednostek do próby, w którym każdorazowo elementy zbiorowości generalnej mają...

Mediana
(wartość środkowa) - Kwartyl 1 – Q1 to taka wartość badanej cechy, która dzieli populację na...

Metody probabilistyczno-statystyczne
Metody probabilistczno-statystyczne stosowane do oceny ryzyka w inwestowaniu związane są z rachunkiem prawdopodobieństwa, ustalaniem oczekiwanych...

Miary ścisłości związku między cechami
To: - Współczynnik zbieżności Czuprowa stosujemy go wyłącznie do tablicy korelacyjnej dla dowolnych cech (mierzalnych i...

Miary zmienności
Dzielą się na: 1. Klasyczne: - Odchylenie przeciętne - Odchylenie standardowe - Współczynniki zmienności 2. Pozycyjne: - Rozstęp szeregu - Odchylenie kwartylowe...

Model stosunków współdziałania - behawioralny
Założenia: Pracownik chce być doceniony, cieszyć się uznaniem w oczach przełożonych. Chce być uznany za...

Strona 2 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>