Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Makroekonomia

2.3 Keynesowska teoria bezrobocia
Keynes uważał, że bezrobocie nie ma charakteru dobrowolnego, ale przymusowy, a elastyczność płac jest ograniczona....

Agregat pieniężny M0
Obejmuje: - pieniądz gotówkowy w obiegu - karty bankowe (pieniądz w kasach bankowych) - salda na rachunkach bieżących...

Agregat pieniężny M1
Obejmuje 3 elementy: 1. gotówkę występującą w gospodarce 2. depozyty na podstawie których można wystawić czeki 3. czeki...

Agregat pieniężny M2
Obejmuje poza 3 elementami z M1 dodatkowo: - depozyty oszczędnościowe ( ze względu na termin) - małe...

Agregat pieniężny M3
Obejmuje elementy wchodzące w skład agreagów M1 i M2 oraz: - duże depozyty terminowe - terminowe umowy...

Agregatowa podaż
(lub podaż zagregowana) To łączna ilość towarów, jaką producenci decydują się wytworzyć w danych warunkach...

Agregatowy popyt
(lub popyt zagregowany) To łączna ilość towarów, jaką nabywcy decydują się zakupić w danych warunkach. Agregatowy...

Baza monetarna
Są to depozyty na rachunkach w banku centralnym powiększone o sumę obiegających znaków pieniężnych (wielkość...

Bezrobocie - podstawowe definicje
To: ZASÓB SIŁY ROBOCZEJ – w danym momencie np. tygodniu, miesiącu tworzą osoby aktywne zawodowo, a...

Bezrobocie chroniczne
Obejmuje grupę ludzi nie mających szans na znalezienie pracy np. osoby słabo wykształcone nie posiadające...

Bezrobocie frykcyjne
Jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; ludzie zmieniają pracę, zawód, przenoszą się do innej...

Bezrobocie koniunkturalne
(recesyjne) jest to rodzaj bezrobocia, które ma najwięcej nazw (bezrobocie Keynsowskie, bezrobocie cykliczne). Ma to...

Strona 1 z 7
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  -  >>>