Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Marketing

Złote zasady sukcesu w marketingu
To: 1. Profesjonalizm i ciężka praca (energia, wytrwałość, cierpliwość) 2. Obsługa i sposób bycia (fachowa, kompetentna trzeba...

4C
To: Consumer Value - wartość konsumencka Cost - koszt dla klienta Convenience - wygoda nabycia Communication - komunikacja, dialog Koncepcja...

4P
To: Product - produkt Price - cena Placing - dystrybucja Promotion - promocja Koncepcja 4P sformułowana jest z punktu widzenia...

4P - Narzędzia marketingowe
Najbardziej znana klasyfikacja narzędzi marketingowych to 4P, czyli: product, price, place, promotion. W różnych opracowaniach...

5 sił Portera
M. Porter wyróżnia pięć sił konkurencji: 1. wejście na dany rynek 2. groźba pojawienia się substytucyjnego...

Adresaci planu marketingowego
To: 1. Menedżerowie i pozostali pracownicy - celem jest wskazanie kierunków rozwoju działalności marketingowej lub przekonanie...

AIDA
Skrót angielskich słów; attention (uwaga), interest (zainteresowanie), desire (pożądanie), i action (działanie). Skrót ten oznacza...

AIDA - Attention Interest Desire Action
Model AIDA, (jest to skrót pierwszych liter angielskich słów Attention-Interest-Desire-Action) w języku polskim oznacza: - zwrócić...

Akwizycja
Uważana jest za najbardziej skuteczną formę oddziaływania na nabywców, ale zarazem kosztowną. Stąd jej najszersze...

Ankieta
To taki typ kwestionariusza w którym pytania są opracowane w taki sposób że ich treść...

Ankieta
Jest metodą gromadzenia informacji pierwotnych, polegającą na udzieleniu pisemnych odpowiedzi przez respondentów. Ankietowany ma czas...

Asortyment
To celowo dobrany zestaw produktów oferowany na rynek przez dane przedsiębiorstwo.

Strona 1 z 30
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>