Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Marketing

BTL - below the line
Część budżetu marketingowego przeznaczona na promocje skierowane do konsumentów Do mediów btl można zaliczyć: materiały...

Budowa strategii marketingowej
Strategia marketingowa składa się z dwóch działań: 1. Wyboru zadania w zakresie produkcji sprzedaży dóbr czy...

Cechy klienta - nabywcy
To: 1. czynniki społeczno - kulturowe: kultura, struktura, klasa społeczna, 2. czynniki psychologiczno - społeczne: przynależność do...

Cechy marki
To: - swoisty indywidualizm, - osobowość, - emocjonalne korzyści, - reprezentowanie określonej kultury, - kojarzenie z...

Cechy otwartej gospodarki rynkowej
To: - Ceny ustala rynek - mechanizm rynkowy, mechanizm konkurencji. - Dominująca własność prywatna. - Mały udział państwa...

Cechy poprawnie wyodrębnionego segmentu rynku
To: 1. Możliwość uzyskania niezbędnych informacji o poszczególnych cechach konsumentów odróżniających ich od całego rynku (mierzalność) 2....

Cechy strategii marketingowej
To: 1. termin strategia związany jest z procesem przygotowania i prowadzenia działalności czyli wyraża aspekt metodyczny...

Cechy usług jako produktów rynkowych
To: 1. Niematerialny charakter, chociaż do wykonywania usług, usługodawca posługuje się dobrami materialnymi. W niektórych usługach...

Cele informacyjne promocji
Ich zadaniem jest dążenie do tego, by firma mogła sprzedaż możliwie najwięcej produktów. W dążeniu...

Cele opakowania jako instrumentu marketingu firmy
Są następujące: - kreuje image produktu i wizerunek produktu - umożliwia szybką identyfikację marki - przekazuje informacje o...

Cele Public relations
Cele PR można podzielić na następujące grupy: 1. ogólne, kierunkowe, uniwersalne dla wszystkich typów organizacji, ponadczasowe;...

Cele strategii marketingowej
Wśród celów, jakie mogą decydować o wybraniu konkretnej strategii cenowej przez firmę możemy wyróżnić: • przetrwanie •...

Strona 3 z 30
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>