Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyBariery wejści do sektora


Bariery wejści do sektora - Istnieje sześć głównych źródeł barier wejścia:
• ekonomia skali,
• zróżnicowanie wyrobów,
• potrzeby kapitałowe,
• dostęp do kanałów dystrybucji,
• gorsza sytuacja kosztowa niezależnie od skali  
• polityka państwa.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
575Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej - Elementy składowe samej analizy to: misja... [Liczba stron: 27]
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego - Skład analizy: historia i przedmiot działalności... [Liczba stron: 28]
Analiza portfelowa produktów dla celów określenia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa - Obszerna praca na temat analizy portfelowej,... [Liczba stron: 77]
Analiza sektora producentów soków owocowych - W analizie ujęto: wyznaczniki sektora, bariery... [Liczba stron: 18]
Cykl życia produktu oraz bariery wejścia i wyjścia z sektora - Skład pracy: fazy cyklu życia produktu... [Liczba stron: 14]


Kolejny temat to Czym jest marketing:

Słowo „marketing” pochodzi z j. Angielskiego (market – rynek) i oznacza działanie na rynku. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, zrzeszające specjalistów tej dziedziny, definiuje marketing jako: „proces planowania i wdrażania koncepcji obejmującej wycenę, promocję i dystrybucję idei, dóbr lub usług, w celu stworzenia transakcji wymiany, które zaspokoją cele indywidualne oraz organizacyjne.” Definicja... (...)