Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Reklama

CTR - click through ratio
Procent internautów, którzy poddani działaniu banera kliknęli w niego.

Double opt in
Podwójne zapytanie adresata o wyrażenie zgody na przesyłanie e-maili z treściami marketingowymi i reklamowymi oraz...

Elementy promocji
To: A – reklama B – promocja sprzedaży lub uzupełniająca bądź promocja dodatkowa. C – public relatium (pablic...

Reklama pocztowa
Zdobywa ona coraz większe znaczenie w systemie komunikowania się...

Reklama kooperatywna
Firmy zajmujące się dystrybucją pełnią istotną funkcję w promowaniu produktów producenta na poziomie lokalnym. Dotyczy...

Reklama radiowa
Posiada zróżnicowany zasięg. Może być bowiem nadawana przez stacje lokalne, regionalne, ogólnokrajowe, jak i międzynarodowe....

Reklama telewizyjna
Jest środkiem masowej komunikacji, posiadającym największą spośród masmediów siłę społecznego oddziaływania. Połączenie ruchu dźwięku i...

Reklama ukryta
W walce o konsumenta pomysłodawcy reklam sięgają po coraz to bardziej wyrafinowane metody manipulacji ludzkim...

Rodzaje reklamy
To: - reklama pionierska, która jest związana z kształtowaniem popytu pierwotnego w związku z czym koncentruje...

Rola reklamy
To: - podnoszenie znajomości marki i jej charakterystyka, - zachęcanie osób które jeszcze nie używają danego produktu,...