Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie jakością

Cele TQM
Celem TQM jest: - zapewnienie ciągłej poprawy jakości dziś i w przyszłości, - pozyskanie zaufania klientów do...

Człowiek w TQM
Najważniejszym w Total Quality Management jest człowiek współdziałający z innymi ludźmi, działający zespołowo dla osiągnięcia...

Diagram Ishikawy
Kaoru Ishikawa spopularyzował sposób przedstawiania wpływu różnych czynników na osiąganie dobrych lub złych czynników w...

Etapy analizy FMEA
To: Etap I – Przygotowanie: - zdefiniowanie celu - utworzenie grupy ( około 6-8 osób) Etap II – Właściwa...

Innowacje wg Schumpetera
Joseph Schumpeter (twórca nowoczesnej ekonomii) mówiąc o innowacji myślał o: 1. wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów...

Jakość
Suma cech wytworu, działań do niego prowadzących, funkcji czy rozwiązań organizacyjnych. Pojęcie jakości wiąże się...

Jakość towaru
To zespół cech towaru decydujących o jego atrakcyjności dla konsumenta, zapewniających zaspokojenie potrzeb konsumentów, a...

Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM
To nastawienie kultury organizacji na zadowolenie klientów przez zastosowanie zintegrowanego systemu narzędzi, metod i szkolenia....

Korzyści analiza FMEA
To m.in.: - identyfikacja wpływu uszkodzeń elementów na inne elementy, podsystemy i cały system; - określenie środków...

Narzędzia TQM
To: - Statystyczna kontrola procesu – to metody pomiaru wahań oraz ciągłej poprawy procesu produkcji przed...

PERT
Jest to jedna z metod planowania i kontroli projektu, wykorzystująca programowanie sieciowe, stosowana w zarządzaniu...

Simultaneous Engineering
Umożliwia skrócenie prac badawczo-wdrożeniowych w sytuacji coraz krótszych cyklów życiowych produktu i dążenia do zwiększenia...

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>