Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Analiza strategiczna

Analiza konkurencyjności Portera
Analiza konkurencyjności jest alternatywą dla wyżej wymienionych metod. Została ona rozwinięta przez M.E. Portera. Prowadzona...

Cele analizy portfelowej
Są następujące: - ocena prowadzonych kierunków działalności, a zwłaszcza ocena struktury asortymentowej ze względu na...

Macierz A. D. Little
Macierz firmy A. D. Little służy do tych samych celów, co macierz wzrostu / udziału...

Macierz Ansoffa
Opcje strategiczne wynikające z relacji produkt - rynek: - strategia penetracji - strategia rozwoju produktu - strategia...

Macierz BCG - gwiazdy
Gwiazdy są to przeboje, wymagają zainwestowanie w celu utrzymania dominacji na szybko wzrastającym rynku, nie...

Macierz BCG - kule u nogi - psy
Kula u nogi albo Psy - przedstawia sytuacje neutralne z punktu widzenia przychodów i wydatków...

Macierz BCG - znaki zapytania
Znak zapytania odnosi się do sytuacji kiedy produkty wymagają dalszego inwestowania ze względu na ich...

Macierz Boston Consulting Group (BCG)
Macierz BCG jest najstarszą (1969 r.), najprostszą i wciąż bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela produkcji....

Macierz GE General Electric
Macierz ta określana jest również jako macierz atrakcyjności produktu i atrakcyjności sektora. Koncepcja powstała...

Macierz kierunków polityki gospodarczej
Wykorzystuje do oceny sytuacji dwie kategorie o charakterze kompleksowym: zdolność konkurencyjną przedsiębiorstwa oraz rentowność branży....

Macierz McKinseya - General Electric - GE
Macierz McKinseya jest również określana jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku (Business-Industry Attractiveness Matrix)...

Macierz oceny produktu
Analiza za pomocą tej macierzy jest dokonywana w podobny sposób jak w macierzy oceny rynku....

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>