Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Przedsiębiorczość

Potrzeba
Potrzeba jest podstawowym warunkiem powstania motywacji i zadania. Trzy z nich zasługuje na szczególną uwagę: Po...

Potrzeba bezpieczeństwa
Ujawnia się w sytuacjach, w których tracimy pewność zdobycia środków zaspokojenia potrzeb fizjologicznych (wojna, klęska...

Potrzeba przynależności
(społeczne) - manifestują się przez nawiązywanie bliskich stosunków z innymi ludźmi, przeżywanie przyjaźni i miłości,...

Potrzeba samorealizacji
Zdaniem Maslowa polega ona na dążeniu jednostki do zajmowania się tym, co lubi najbardziej, co...

Potrzeba uznania
(szacunku) w oczach własnych i w oczach innych ludzi. Do grupy tej zalicza się potrzeby...

Potrzeby fizjologiczne
Uwarunkowane funkcjami organizmu (zaspokojenie głodu, sen itp.). Jeżeli potrzeby te nie są zaspokojone, dominują nad...

Teoria A Maslova
(1943) należy do najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych. Na pytania, co motywuje człowieka do działania odpowiada:...