Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Marketing międzynarodowy

Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych
Poziom ustalanych cen może także służyć obronie przedsiębiorstwa na rynku i utrudnieniu wejścia konkurentów n...

Wady bezpośredniej działalności na rynku zagranicznym
Wady bezpośredniej działalności: 1. Konieczność stworzenia własnej organizacji eksportowo-importowej; 2. Konieczność zaangażowania w przedsiębiorstwie większego kapitału i...

Alianse strategiczne - w marketingu międzynarodowym
To długookresowa współpraca między dwoma lub kilkoma firmami międzynarodowymi. Rośnie ona w zaskakującym tempie. Główne zalety: -...

Bezpośrednia i pośrednia działalność na rynkach zagranicznych
W zależności od: - rozmiarów działalności gospodarczej przeznaczonej na eksport lub rozmiaru potrzeb korzystania z importowanych...

Co to jest dumping
W związku z wejściem na rynek zagraniczny pojawia się problem dumpingu. Oskarżenie przedsiębiorców o stosowanie...

Czynniki decydujące o wyborze kanału dystrybucji
Dystrybucję na rynkach zagranicznych można prowadzić pasywnie lub aktywnie. Pasywna działalność to realizowanie zamówień złożonych...

Czynniki sprzyjające i utrudniające wejście na rynki międzynarodowe
Czynniki sprzyjające wejście na rynki międzynarodowe: - rozwój socjo-demograficzny; - możliwości transportowe; - technologie komunikacji; - poziom wykształcenia; - międzynarodowe...

Dystrybucja międzynarodowa
Rozszerzenie sprzedaży na rynkach innych krajów wiąże się ściśle z podjęciem decyzji odnośnie charakteru sprzedaży...

Filia sprzedaży za granicą
Założenie filii zagranicznej może wyeliminować wielu pośredników i realizować zadania związane z marketingiem międzynarodowym Główne korzyści: -...

Franchising - w handlu międzynarodowym
Jest specyficzną formą licencjonowania. Przedsiębiorstwo przyznające licencję na produkcję lub sprzedaż swoich towarów udostępnia cały...

Global marketing
Termin ten jest używany jeżeli firma prowadzi działalność na globalną tj. światową skalę. Sprzedawca globalny...

Jak dobrać właściwą cenę towaru eksportowanego
Dla osiągnięcia sukcesu na zagranicznych rynkach polecana bywa następująca metoda umożliwiająca dobranie właściwej ceny sprzedaży: 1....

Strona 1 z 5
<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>