Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


brajer.edu.pl
motorowcy.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Ankieta


Ankieta - Jest metodą gromadzenia informacji pierwotnych, polegającą na udzieleniu pisemnych odpowiedzi przez respondentów. Ankietowany ma czas do namysłu, sam czyta pytania, odpowiada pisemnie. Instrumentem tego pomiaru jest kwestionariusz.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
563Biznes plan fitness clubu - Pomysł na biznes niewymagający wygórowanych nakładów... [Liczba stron: 19]
Plan marketingowy - produkcja kartek okolicznościowych i kalendarzy - Skład planu: wstępne streszczenia, analiza nabywców,... [Liczba stron: 46]
Badanie preferencji konsumentów piwa - Celem badania jest odpowiedź na pytanie... [Liczba stron: 14]
Badania marketingowe w Internecie - Skład pracy: wykorzystanie Internetu do badań... [Liczba stron: 20]
Ankieta - Przykładowa ankieta, a w niej: identyfikacja... [Liczba stron: 11]


Kolejny temat to Test preferencji:

Wykorzystywane do uzyskania informacji potrzebnych do badań zachowania konsumentów Testy te zalicza się do grupy technik wartościujących (porządkujących). Stosuje się je do oceny poszczególnych wzorów wyrobów, prototypów lub gotowych produktów w celu ustalenia preferencji konsumentów. Testowanie polega na tym, że respondentowi przedstawia się różne produkty i prosi o odpowiednie ich... (...)