Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Marketing

Asortyment produktów
To celowo dobrany zestaw produktów oferowany na rynek przez dane przedsiębiorstwo. ASORTYMENTACJA Polega na dokonywaniu...

Asortymentacja
Polega na dokonywaniu wyboru co przedsiębiorca będzie produkować i sprzedawać. Wybór ten przesądza w dużym...

Aspekty funkcjonowania marketingu
To: 1) Rozpoznanie popytu polega zazwyczaj na prowadzeniu badań marketingowych, należy tu przede wszystkim przewidzieć i...

Błędy w pozycjonowaniu marki
To m.in.: • Zbyt słabe pozycjonowanie (klienci mają niejasne wyobrażenie o marce i nie dostrzegają w...

Badania ad hoc
To pojedyncze badanie określonego zjawiska lub wielkości w danym momencie. Przykładem takiego badania jest jednorazowa...

Badania ankietowe
Stosuje się najczęściej w celu możliwie szybkiego przebadania bardzo licznych zbiorowości. Polegają one na swoistym...

Badania marketingowe
To systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i prezentowanie danych i wyników badań związanych z sytuacją marketingową...

Badania produktu
Obejmują: - badania rozwoju nowego produktu, - konkurencyjności produktu, - testowanie produktu, - badania opakowań, - badania...

Badanie ankietowe
To typ wywiadu, w którym istotną role odgrywa przemyślany, z góry ustalony zestaw pytań skierowany...

Badanie rynku
To oparte na naukowych podstawach rozpoznanie mechanizmu rynku, jego struktury, stanu i rozwoju jego elementów...

Bariery wejści do sektora
Istnieje sześć głównych źródeł barier wejścia: • ekonomia skali, • zróżnicowanie wyrobów, • potrzeby kapitałowe,...

Bezpośredni kanał dystrybucyji
Cechy: - Pomiędzy wytwórcą a finalnym klientem nie ma żadnego pośredniego ogniwa (pośrednika) - Producent, wytwórca, posiada...

Strona 2 z 30
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>