Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyCykl życia produktu


Cykl życia produktu - Wszystkie produkty oferowane na rynku charakteryzuje pewien okres trwania ich na rynku. Cykl ten rozpoczyna się w momencie wprowadzenia na rynek pierwszej sztuki produktu i trwa do momentu wycofania go z rynku i jest określany jako cykl życia produktu. Przy opracowaniu teorii cyklu życia produktu oparto się na analogii do cyklu życia żywych organizmów. Ludzie zwierzęta, rośliny przechodzą przez pewne etapy rozwoju: rodzą się, rosną, dojrzewają, umierają. Podobnie dzieje się z rozwojem zarówno branż jak i poszczególnych produktów czy marek.

Cykl życia produktu dzieli się na fazy czyli różne stadia jego sprzedaży na rynku. Cykl życia produktu na rynku jest to proces nabywania i utraty zdolności zaspakajania potrzeb konsumentów. Produkt w trakcie swojego życia przechodzi przez 4 lub 5 faz (niektórzy 3 i 4 fazę traktują łącznie).

Fazy cyklu życia produktu:
1. Wprowadzenie
2. Wzrost
3. Rozkwit
4. Nasycenie
5. Schyłek

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
574Analiza rynku opon - Składowe tej analizy rynku to następujące... [Liczba stron: 10]
Podstawy marketingu - Opracowanie teoretyczne, zawierające definicje, podziały, schematy:... [Liczba stron: 22]
Marketing i jego elementy - Opracowanie z teorii podstaw marketingu. Porusza... [Liczba stron: 14]
Cykl życia produktu oraz bariery wejścia i wyjścia z sektora - Skład pracy: fazy cyklu życia produktu... [Liczba stron: 14]
Produkt - referat - Skład pracy: definicja produktu i jego... [Liczba stron: 36]


Kolejny temat to Bariery wejści do sektora:

Istnieje sześć głównych źródeł barier wejścia: • ekonomia skali, • zróżnicowanie wyrobów, • potrzeby kapitałowe, • dostęp do kanałów dystrybucji, • gorsza sytuacja kosztowa niezależnie od skali   • polityka państwa. (...)