Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


PHW King of the Ring (13.05.2018)
fafiki.eu
zoorafik.eu
rasowe.eu
www.eurotranspoland.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Business plan


Business plan - (inaczej: biznes plan, biznesplan). Jest to zbiór dokumentów planistycznych, które powinny określać:

1. Przedsiębiorstwo (przedsięwzięcie inwestycyjne);
2. Miejsce przedsiębiorstwa (przedsięwzięcia) w otoczeniu gospodarczym;
3. Cele przedsiębiorstwa (przedsięwzięcia);
4. Sposoby i środki zmierzające do osiągnięcia tych celów w określonym horyzoncie czasowym.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Podstawowe cele biznes planu:

Biznes plan ma pomóc firmie w:

1. analizie obecnie prowadzonego biznesu,
2. przygotowaniu planu rozwojowego firmy
3. ocenie własnych możliwości i ograniczeń finansowych.
4. ocenie możliwości uzyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych,
5. opracowaniu szczegółowego programu badań i działań marketingowych,
6. przygotowaniu planu operacyjnego działalności firmy.
(...)