Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Biznesplan


Biznesplan - Jest zestawem dokumentów (programów i analiz), w których, na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych, zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej kadrowej i technologicznej.

Obejmuje on działalność bieżącą oraz okres od 3 do 5 lat. biznes plan dotyczy przedsięwzięć rentownych, finansowych.

(inaczej: biznes plan, business plan). Dla potrzeb przedsiębiorcy zakładającego lub prowadzącego działalność gospodarczą można przyjąć, że planowanie jest to przygotowanie czynu złożonego, obmyślanie tego czego się chce i sposobów jakimi się to osiągnie.

Planowanie to przygotowanie się do przyszłości przez podejmowanie decyzji dziś. Czynności planistyczne biznesmena to próba antycypowania przyszłości i obrona przed niebezpieczeństwami zmian mogących pokrzyżować jego zamiary. Celem planowania jest ustalenie tego co musimy zrobić dziś aby osiągnąć sukces jutro. Tak rozumiane planowanie jest ważną funkcją zarządzania, służącą do opanowania przyszłości.

Przed decyzją o uruchomieniu nowego przedsięwzięcia – biznesu, działalności gospodarczej, powinna mieć miejsce faza określenia celu i faza poszukiwania optymalnych rozwiązań.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Biznes plan biura rachunkowego
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Zawartość biznes planu: streszczenie opisu przedsięwzięcia,... [Liczba stron: 20]
Biznes plan fitness clubu
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Pomysł na biznes niewymagający wygórowanych nakładów... [Liczba stron: 19]
Biznes plan firmy usługowej
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład biznes planu: charakterystyka firmy i... [Liczba stron: 38]
Biznes plan salonu fryzjerskiego i kosmetycznego
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład biznes planu: profil i zakres... [Liczba stron: 33]
Biznes plan - firma produkująca artykuły ogrodowe
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Biznes plan ten napisany został jako... [Liczba stron: 26]


Kolejny temat to Struktura biznes planu:

Zawiera się w trzech grupach tematycznych:
• Badanie przedsiębiorstwa – opis i analiza; oszacowanie możliwości wprowadzenia zmian, ogólna opinia o przyszłej działalności.
• Opracowanie zasadniczego planu – szczegółowa analiza oraz plan przekształceń i rozwoju wraz ze wszystkimi implikacjami.
• Plan wprowadzenia w życie – plan wdrożenia; powołanie zespołów lub osób... (...)