Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


strony internetowe częstochowa strony internetowe częstochowa
zwierzakowy.eu
zoorafik.eu
www.chwilowka.biz.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Biznesplan


Biznesplan - Jest zestawem dokumentów (programów i analiz), w których, na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych, zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej kadrowej i technologicznej.

Obejmuje on działalność bieżącą oraz okres od 3 do 5 lat. biznes plan dotyczy przedsięwzięć rentownych, finansowych.

(inaczej: biznes plan, business plan). Dla potrzeb przedsiębiorcy zakładającego lub prowadzącego działalność gospodarczą można przyjąć, że planowanie jest to przygotowanie czynu złożonego, obmyślanie tego czego się chce i sposobów jakimi się to osiągnie.

Planowanie to przygotowanie się do przyszłości przez podejmowanie decyzji dziś. Czynności planistyczne biznesmena to próba antycypowania przyszłości i obrona przed niebezpieczeństwami zmian mogących pokrzyżować jego zamiary. Celem planowania jest ustalenie tego co musimy zrobić dziś aby osiągnąć sukces jutro. Tak rozumiane planowanie jest ważną funkcją zarządzania, służącą do opanowania przyszłości.

Przed decyzją o uruchomieniu nowego przedsięwzięcia – biznesu, działalności gospodarczej, powinna mieć miejsce faza określenia celu i faza poszukiwania optymalnych rozwiązań.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Struktura biznes planu:

Zawiera się w trzech grupach tematycznych:
• Badanie przedsiębiorstwa – opis i analiza; oszacowanie możliwości wprowadzenia zmian, ogólna opinia o przyszłej działalności.
• Opracowanie zasadniczego planu – szczegółowa analiza oraz plan przekształceń i rozwoju wraz ze wszystkimi implikacjami.
• Plan wprowadzenia w życie – plan wdrożenia; powołanie zespołów lub osób... (...)