Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


zrób pomiary wentylacji w swojej firmie

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Funkcje biznes planu


Funkcje biznes planu - 2 podstwowe fukcje:

FUNKCJA WEWNĘTRZNA
biznes plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia on zarządowi zorganizowane planowanie rozwoju przedsiębiorstwa i przewidywanie wszelkich zmian w przyszłości.
Podczas przygotowania biznes planu należy uwzględnić warunki niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów, takich jak np.: zwiększenie efektywności zarządzania, zaangażowanie wykwalifikowanej siły roboczej, rozwijanie rynku, unowocześnianie środków produkcyjnych, zmianę asortymentu produkcji oraz pozyskiwanie środków finansowych.

FUNKCJA ZEWNĘTRZNA
biznes plan ma podstawowe znaczenie dla uatrakcyjnienia przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych inwestorów oraz przyciągania z zewnątrz środków potrzebnych w firmie na sfinansowanie jej przedsięwzięć.
Zewnętrzna funkcja sprowadza się do zachęcania potencjalnych kredytodawców lub akcjonariuszy do zainwestowania w przedsiębiorstwo swoich pieniędzy.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Schemat biznes planu:

Typowy układ i zakres treści biznes planu dla każdego przedsięwzięcia powinien być następujący :

1. Podsumowanie wykonawcze.
2. Krótka historia firmy.
3. Produkt.
4. Rynki, klienci, marketing.
5. Kadry, personel, zarządzanie.
6. Proces produkcyjny.
7. Finanse.
8.Czynniki ryzyka.
9. Harmonogramy.
10. Załączniki.
(...)