Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Feasibility study - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Masz salon? kosmetyczny Sprawdź Akademia Versum kursy dla fryzjerów.
www.mieszkanie.biz.pl
* http://sp12jastrzebie.pl/silvets *
bigamia.pl
dociebie.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Feasibility study


Feasibility study - Plan działalności firmy dokumentuje cele, środki użyte do osiągnięcia tych celów i spodziewane wyniki w kategoriach finansowych.

Feasibility study różni się od biznes planu tym, że przedstawia po rozważeniu różnych wariantów jednoznaczne wnioski we wszystkich podstawowych kwestiach zawartych w projekcie. Wnioski zawierają plusy i minusy projektu, określają szansę jego realizacji.

Feasibility study jest profesjonalną opinią o wykonalności projektu.

Prefeasibility Study - w tym studium zawiera się wiele elementów planów działalności firmy. Często wynika z niego szczegółowy plan działalności zawierający propozycje zarządu dotyczące przyszłości firmy, projekty wymagające inwestycji kapitałowych. Następnie prosi się niezależnych ekspertów o wyrażenie opinii na temat wykonalności planu.

W feasibility study przedstawia się wszystkie założenia zarządu dotyczące gospodarki branży biznesu i projektu oraz kończy się ekspertyzą.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Analiza:

Metoda postępowania naukowego polegająca na podziale badanego zjawiska na części i rozpatrywaniu każdej z nich z osobna. Poznawana jest w ten sposób struktura i zależności badanego zjawiska, szczególnie powiązania przyczynowo-skutkowe oraz mechanizm jego funkcjonowania. (...)