Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyParadoks Giffena i Veblena


Paradoks Giffena i Veblena - Pierwszy z nich mówi, że popyt na takie dobra, jak chleb czy ziemniaki, może wzrastać ze zwiększeniem się cen tych dóbr, co tłumaczy się tym, że ludność biedna reaguje na wyższą cenę, np. chleba, zmniejszeniem wydatków na żywność wyższego rzędu (np. mięso) nabywając więcej chleba. Zjawisko to zaobserwowano w Irlandii.

Paradoks Veblena polega na tym, że w pewnych grupach społecznych o wysokich dochodach wyższa cena na niektóre dobra powoduje (ze względów snobistycznych) zwiększenie popytu na te dobra. Inną anomalią, już nie paradoksalną, jest spadek popytu na niektóre dobra niższego rzędu (np. margarynę) w miarę wzrostu dochodów. Popyt kieruje się po prostu do dóbr wyższego rzędu (np. masło).

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
600Pytania testowe z mikroekonomii - Ponad 160 pytań testowych na egzamin... [Liczba stron: 16]
Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii - Skład opracowania: potrzeby źródłem gospodarowania -... [Liczba stron: 20]
Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii - Opracowanie omawia zagadnienia na zasadzie definicji,... [Liczba stron: 10]
Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory - Obszerne opracowanie z podstaw mikroekonomii w... [Liczba stron: 4]
Ekonomia matematyczna cz. 2 - Zawartość opracowania: model zachowania konsumenta, funkcja... [Liczba stron: 7]