Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyPochodna cząstkowa drugiego rzędu


Pochodna cząstkowa drugiego rzędu - Informuje, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność krańcowa i-tego towaru, jeżeli ilość j-tego towaru w koszyku x wzrośnie (zmaleje) o jednostkę (a ilości pozostałych towarów nie ulegną zmianie).

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
585Analiza struktury - wzory - Zestaw wzorów dotyczących analizy struktury i... [Liczba stron: 7]
Zagadnienia na egzamin z ekonomii matematycznej - 70 pytań z ekonomii matematycznej wraz... [Liczba stron: 14]
Model ekonometryczny - przeciętna cena makaronu - Przykładowy model ekonometryczny, w którym zmienną... [Liczba stron: 11]
Model ekonometryczny - wynagrodzenie w przedsiębiorstwach (Microfit) - Model ekonometryczny bada wpływ różnych czynników... [Liczba stron: 18]


Kolejny temat to Krańcowa użyteczność dochodu:

Informuje, o ile wzrośnie użyteczność optymalnego koszyka, gdy dochód konsumenta wzrośnie o jednostkę. (...)