Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Mikroekonomia

Cena monopolowa
Wielkość produkcji maksymalizująca zysk (Qe) wyznacza punkt równowagi monopolu w krótkim okresie czasu. Monopol pełny...

Cenowa elastyczność popytu
Określa reakcję na zmiany cen i dochodów. Reakcja popytu na zmiany cen jest różna dla...

Cenowa mieszana elastyczność popytu
Opisuje zależność między zmianami ceny jednego dobra a zmianą wielkości popytu na inne dobra Równa...

Ceny czynników produkcji
Wzrost cen wykorzystywanych do produkcji (wzrost płac, opłat za energię, czynszów, wzrost cen surowców, wzrost...

Co wpływa na popyt
M.in.: - przewidywania konsumentów co do cen dóbr w przyszłości - działania promocyjne - dochody konsumentów - liczba konsumentów -...

Czym jest krzywa obojętności
Przedstawia wszystkie kombinacje dóbr, które dla konsumenta są obojętne tzn. że dostarczają one takiej samej...

Czym jest rzadkość
Występuje ponieważ zapotrzebowanie jest większe niż zdolność jego zaspokajania (zdolność produkcyjna). Zapotrzebowanie to ilość dóbr które...

Czynniki produkcji
To: - Praca (siła robocza zaangażowana w proces produkcji), - Kapitał (wartość, bogactwo, które służy jej pomnażaniu....

Czynniki kształtujące popyt na wybrane dobro
Człowiek, aby mógł żyć i rozwijać się musi zaspokajać ciągle różnorodne potrzeby. Pierwotnie potrzeby wynikały...

Czynniki określające cenową elastyczność popytu
To: - dostępność substytutu - wielkość zmiany cen - znaczenie danego dobra dla konsumentów Znajomość elastyczności popytu pozwala przewidzieć...

Czynniki warunkujące rozmiary podaży
Podaż zależy od: - czynników produkcji (wzrost cen powoduje wzrost podaży), - kosztów produkcji (im lepsza...

Czynniki wpływające na cenową elastyczność podaży
To: 1. Możliwość magazynowania i składania danego dobra. Jeśli dane dobro cechuje możliwość jego magazynowania to podaż...

Strona 2 z 20
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>