Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

PolecamyMetody skracania cyklu produkcji


Metody skracania cyklu produkcji - To:

1. przez zastosowanie bardziej efektywnych i wydajnych technologii przygotowawczych i obróbkowych oraz przez udział wysoko wydajnych maszyn i urządzeń,

2. przez skracanie czasu trwania czynności pomocniczych na skutek lepszej organizacji pracy oraz poprzez ich automatyzację,

3. poprzez modernizację technologiczną i organizację procesów montażu i pakowania gotowych wyrobów,

4. przez zastosowanie efektywniejszych procesów pomiaru kontroli, transportu i składowania,

5. przez udogodnienia kompleksowo wspomaganej centralizacji, robotyzacji i elastycznych systemów produkcyjnych,

6. przez właściwą organizację pracy sprowadzającej się do odpowiedniego podziału pracy właściwego przydziału zadań cząstkowych i ustalenie właściwego systemu kooperacji, współpracy.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1758Wykłady z zarządzania produkcją - Skład opracowania: definicja zarządzania produkcją, ujęcie... [Liczba stron: 20]


Kolejny temat to Funkcje planu marketingowego:

To funkcja: 1. Strategiczna: - uporządkowanie i ukierunkowanie najważniejszych działań przedsiębiorstwa. 2. Informacyjna: - przekazywanie odpowiedniej informacji bankom, inwestorom, kierownictwu i pracownikom. 3. Motywacyjna: - zachęcanie pracowników do inicjatywy. 4. Organizacyjna (koordynacyjna): - wybór optymalnych kompozycji narzędzi i działań marketingowych i rozpisanie ich w czasie. 5. Kontrolna: - wyznaczenie tzw. punktów kontrolnych (np. mierników efektywności, skuteczności programów promocyjnych), które pozwalają... (...)