Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy
Artykuł 5 nagrodzony
Artykuł 6 na studia
Artykuł 12 przeczytany 944 razyModel Leontiewa


Model Leontiewa - czyli analiza nakładów i wyników, której przedmiotem są przepływy międzygałęziowe w złożonych układach gospodarczych.

Wartości przepływów międzygałęziowych ustalane są w oparciu ostatystyczne obserwacje działalności produkcyjnej poszczególnychgałęzi rozpatrywanego układu w ustalonym okresie. Zebrane dane (wyrażone w jednostkach pieniężnych) przedstawione są w postaci tablicy przepływów międzygałęziowych.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1735Model ekonometryczny - stopa bezrobocia - Przykładowy model ekonometryczny poza obliczeniami, zawiera... [Liczba stron: 20]
Motywacja do pracy - Skład opracowania: znaczenie motywacji, zachowania organizacyjne,... [Liczba stron: 11]
Przywództwo - Skład opracowania: definicja przywództwa, podejście sytuacyjne,... [Liczba stron: 8]
Przykładowy model ekonometryczny - przyrost naturalny - Model oszacowany przy użyciu programu Microfit.... [Liczba stron: 11]
Modele zachowań konsumenta - Skład pracy: istota i podstawowe założenia... [Liczba stron: 9]


Kolejny temat to Strategia agresywna (maxi-maxi):

Dla strategii agresywnej (maxi-maxi) proponuje się maksymalne wykorzystanie zależności pomiędzy silnymi stronami organizacji i szansami jakie daje otoczenie, czyli wykorzystanie szansy poprzez silne strony. Jest to strategia silnej ekspansji i zdywersyfikowanego rozwoju.
(...)