Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Zarządzanie - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


best moneylender
czajda.edu.pl
motoszlak.edu.pl
webpols.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie

Definicja konfliktu
J.Stoner i Ch.Wankel definiują konflikt w organizacji jako spór dwóch lub więcej członków albo grup,...

Definicja przedsiębiorcy
Przedsiębiorca to: wg A.Smitha przedsiębiorcę cechuje przede wszystkim umiejętność oszczędzania i mobilizowania kapitału; wg J.B.Saya przedsiębiorca umiejętnie...

Definicja zarządzania
(ang. Management) jest to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy sprawnie i skutecznie wspólnie z...

Delegowanie uprawnień
To powierzanie przez menadżerów swoim podwładnym części swoich obowiązków i uprawnień. Autorytet formalny – władza...

Efektywny menadżer
Powinien: - zrozumieć, co sprawia ze istnieją ludzie osiągający dobre wyniki - obserwować, co robią ci, którzy...

Elementy strategii
To: 1. domena działania (określa ona gdzie i komu firma zamierza sprzedawać swoje wyroby lub usługi); 2....

Etapy planowania
To: ETAP 1 – ustalenie celów – punktem wyjścia planowania jest decyzja o tym, czego organizacja...

Etapy planowania strategicznego
To: 1. Formułowanie celów organizacji 2. Ocena obecnej sytuacji 3. Analiza otoczenia 4. Analiza (badanie) zasobów 5. Rozpoznawanie strategicznych okazji...

Etapy procesu organizowania
To: 1. ustanowienie całej pracy 2. podział pracy na czynności logiczne możliwe do zrealizowania 3. łączenie pracy...

Etapy rozwiązywania problemów decyzyjnych
To: - wyodrębnienie najważniejszych zmiennych, nazywanych strategicznymi i na tej podstawie ogólne określenie sposobu realizacji założonego...

Etyka w biznesie
U podstaw etyki leżą zwyczaje moralne, które powstawały prawdopodobnie z chwilą tworzenia się społeczności ludzkich....

Etyka zawodowa
Wyznacza ramy postępowania zgodnego z ogólnymi regułami przyjętymi przez środowisko zawodowe jako imperatywy postępowania profesjonalnego,...

Strona 4 z 23
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>