Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Zarządzanie - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie

Cele organizacji
To: - wysoki zysk - rozwijanie kluczowych cech konkurencyjności - budowanie organizacji uczącej się - dążenie do stworzenia mocnej...

Cele systemu ocen pracowników
System ocen w swoim założeniu powinien realizować kilka celów: • dostarczenie informacji na temat poziomu Kadry...

Centralizacja i decentralizacja
Centralizacja to ograniczanie ról podwładnych w procesach decyzyjnych. Decentralizacja to zwiększenie ich roli. Decentralizacja pionowa - przekazywanie...

CEO
Chief Executive Officer - szef firmy.

Co to jest misja firmy
To przedmiot działalności firmy, sens jej istnienia. Określenie przedmiotu jej działalności i rynków, na jakich...

Cykl życia organizacji
To etapy, przez które przechodzi większość organizacji począwszy od narodzin aż do dojrzałości. Wiele firm...

Czym są negocjacje
Jest to sekwencja wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego...

Czynniki anty motywacyjne wg Herzberga
To: 1. Administracja: jakość administracyjna dotycząca pracownika (dział kadr, płac) 2. Nadzór: relacje pionowe tj. pracownik-szef 3. Pensje:...

Czynniki pro motywacyjne wg Herzberga
To: 1. Osiągnięcia: Czy istnieje możliwość samorealizacji, rozwoju? 2. Odpowiedzialność: Czy w firmie mamy do czynienia z...

Czynniki wpływające na skuteczność przywództwa
To: • Osobowość, doświadczenia i oczekiwania przywódcy - kierownicy wybierają styl, w którym czują się najwygodniej. •...

Decentralizacja i centralizacja
Definicje: Decentralizacja – systematyczna delegowanie władzy w ramach jednej organizacji na niższe szczeble organizacji. Centralizacja –...

Decentralizacja zarządzania
Polega na podziale uprawnień decyzyjnych między różne szczeble zarządzania i części organizacji. Rodzajem decentralizacji jest...

Strona 3 z 23
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>