Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Zarządzanie - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


trzydni.edu.pl
trova numero trova numero

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Zarządzanie

Fayol i teza Fayola
FAYOL – patrzył na organizację pracy – 'od góry' od strony kadry kierowniczej, Jako pierwszy...

Fazy procesów innowacyjnych
Z punktu widzenia gospodarki proces innowacyjny będzie obejmował trzy fazy: 1. badania podstawowe 2. nadania stosowane 3. badania...

Formalizacja
To zapis celów, budowy organizacji oraz reguł (zasad, metod, procedur) w niej obowiązujących; mechanizm koordynacji...

Formy transferu innowacji z zagranicy
To: - import/ eksport - wymiana dokumentacji technicznej nie objętej licencjami - świadczenie usług na rzecz podmiotów zagranicznych -...

Funkcje celów
Cele w działalności organizacji spełniają 4 funkcje: 1. stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek działaniom ludzi...

Funkcje kierownicze wg Kuntza i O'Donella
To: 1. Planowanie- postawienie celu, rozwinięcie przyszłych opcji działania, wyznaczanie celów ramowych, wytycznych, programów i...

Funkcje konfliktu w organizacji
Jeżeli w skutkach konfliktu przeważają korzyści, to konflikt można nazwać twórczym, jeśli zaś przeważają straty,...

Funkcje kultury organizacji
To funkcja: 1. Integracyjna - wszystkie jej składniki są wspólnie określane i utrzymywane w danym środowisku. 2....

Funkcje kultury organizacyjnej
Wyróżniamy funkcje: 1. zewnętrzne • umożliwia zrozumienie misji i strategii organizacji • umożliwia integrację uczestników organizacji...

Funkcje oceny pracowaników
Ocena pracowników spełnia dwie funkcje: - ewaluacyjną - ocenia się dotychczasowy i obecny poziom pracy, jej...

Funkcje planowania
To funkcja: 1. zewnętrzna - zachęcająca partnera do udziału w finansowaniu danej idei, pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł...

Funkcje procesu zarządzania
Obejmuje 4 funkcje: – planowanie - wytyczanie celów organizacji, potrzebnych środków, metod i prób do zrealizowania...

Strona 5 z 23
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>